Gemert Bakel Toerisme

Heerlijck & vrij

In het project Gebiedmarketing Gemert Bakel, wordt de gemeente gepositioneerd als “Heerlijck Vrij”, verwijzend naar de historie. Het gebied rond Gemert was vroeger een vrije Heerlijckheid, een vrijstaat met een liberale wetgeving en meer vrijheid ten opzichte van het omliggende gebied, met het kasteel als belangrijkste nalatenschap. Ook Handel viel onder deze vrijstaat. Daarnaast zijn ook Bakel en Milheeze geruime tijd een zelfstandige Heerlijckheid geweest.

Het positieve gevoel rondom deze prachtige historie biedt een kapstok voor de kernwaarden voor alle zeven dorpen; Vrijheid, Zelfstandigheid en Genieten. Een Bourgondische sfeer te midden van een volk van vrijbuiters en ondernemers, een volk dat anders is dan anderen; een volk dat zijn eigen regels bepaalt. Deze positionering wordt kracht bijgezet door het Uitvoeringsprogramma, met projecten die zorgen voor het uitbreiden van het aanbod, op informatieverstrekking en op het onderscheidend vermogen te midden van concurrerende gemeenten.

De positionering wordt uitgedragen middens herkenbare categorieën; vier Heerlijck Vrij labels.
Heerlijck Groen (omgeving, buiten zijn, actief)
Heerlijck Historisch (historie, gebouwen, monumenten)
Heerlijck Bourgondisch (eten, drinken, uitgaan)
Heerlijck Ondernemend (evenementen, samenwerkingsvormen)

De marketing rondom het hele programma zal opvallend zijn, om de nieuwsgierigheid te wekken van mensen buiten de gemeente en niet te vergeten de trots van de eigen inwoners te bevorderen. Dit alles zal moeten leiden tot meer toerisme en meer interne besteding … bij GBT.

In de kolom aan de rechterzijde , ziet u een overzicht van de deelprojecten. Door er met uw muis op te klikken, opent u de betreffende pagina met een toelichting.

Het Uitvoeringsprogramma Gebiedsmarketing Gemert Bakel, is mede mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage vanuit de Gemeente Gemert Bakel. Dit project maakt onderdeel uit van de “herinrichting platteland”, ook wel reconstructie genoemd.

Op tal van plaatsen komen nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren de ruimte, blijven dorpen leefbaar en kan landbouw zich ontwikkelen in duurzame locaties. Samen dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor inwoners en recreanten. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, onder regie van provincie Noord-Brabant. In deze regio zijn zij verenigd in de reconstructiecommisie.