Gemert Bakel Toerisme

Projecten

Augmented Reality

Omdat toeristen ook zelfstandig (dus zonder begeleiding van lokale gids) de gemeente gaan verkennen, is een augmented reality tool een handig middel om de stad te verkennen.

Bakel Leeft (al 1300 jaar)

Een groep van samenwerkende Bakelse ondernemers wil een serie van Bakelse activiteiten als “product” aanbieden onder het concept Heerlijck Vrij.

Belastingvrije Dag

Bij de positionering Heerlijck Vrij en de pijler Heerlijck Ondernemend past een belastingvrije dag. Dit betekent dat er periodiek, met een nader toe te lichten dag een belastingvrije dag in het leven is geroepen.

De Goede Moordenaar

Dit project is in de afgelopen maanden al gerealiseerd door het Boerenbondsmuseum. Hier zal slechts het label Heerlijck Historisch aan worden toegevoegd.

Fietsenplan

Om toeristen en recreanten op een leuke manier de gemeente te laten beleven zal er een groepsfietsplan worden ontwikkeld waarbij groepsfietsen in groepsverband uitgeoefend zal worden.

Fietsroutebordjes

Om de pijler Heerlijck Groen invulling te geven zullen bestaande fietsroutes binnen de gemeente worden voorzien van Heerlijck Groen bewegwijzering.

Gidsengilde

In de gemeente is afgelopen jaar het Gidsengilde opgericht en deze gidsen passen naadloos onder de pijlers Heerlijck Groen en Heerlijk Historisch.

Grootste pan aspergesoep

De asperge is een product wat kenmerkend is voor de gemeente Gemert-Bakel en wat onder de vlag van de “Vrije Heerlyckheid Asperges” al een aantal jaren bestaat.

Heerlijck Vrij Dag

De Heerlijck Vrij Dag is het kickoff evenement rondom de positionering Heerlijck Vrij, althans vanuit het oogpunt van de bewoners.

Heerlijck Vrij Kinder Spel

Om het Heerlijck Vrij aanbod ook bij scholieren onder de aandacht te brengen zal er een Gemert Bakel Heerlijck Vrij Kinder Spel worden ontwikkeld.

Heerlijck Vrij Krant

Er wordt een Heerlijck Vrij katern ontwikkeld om de positionering van het nieuwe merk “Gemert-Bakel, Heerlijck Vrij” onder de aandacht te brengen.

Heerlijck Vrij Menu

Om het Bourgondische karakter van de gemeente meer te laten spreken wordt er in deelnemende restaurants in de gemeente, een Heerlijck Vrij Menu op de kaart.

Heerlijck Vrij Paspoort

Het Heerlijck Vrij Paspoort heeft als doelstelling de besteding van bewoners en toeristen binnen de gemeentegrenzen te stimuleren.

Heerlijck Vrij Website

De online ruggengraat van de gebiedsmarketingstrategie wordt gevormd door de website, binnenkort te vinden op deze website.

Informatiezuilen

Om bezienswaardigheden, restaurants, wandel en fietspaden, evenementen en andere highlights in de gemeente te promoten naar alle inwoners en bezoekers, staan er informatiezuilen.

Interne communicatie GBT

Een cruciaal project voor het creëren van draagvlak, het werven van projectdeelnemers en het vergroten van de samenhang tussen de leden.

Kook clinics

Voor de inwoners en toeristen in de gemeente worden gedurende het jaar een aantal kookclinics georganiseerd waarbij alleen met streekproducten wordt gebruikt.

PR en marketing

Het succes van het Uitvoeringsprogramma Gebiedsmarketing hangt voor een groot deel af van de PR eromheen.

Rotondeborden

Het is noodzakelijk om de positionering Gemert Bakel Heerlijck Vrij, goed zichtbaar te maken in de gemeente. Bewoners dienen geïnformeerd te worden.

Social Media

Door middel van sociale media hebben we mogelijkheid om een community te vormen, een netwerk van belangstellenden die openstaan voor informatie omtrent social media.

Uitkijkpunten

Op een aantal mooie plekken in de gemeente kunnen uitkijkpunten worden geplaatst. Deze punten zijn duidelijk herkenbaar en bieden toeristen de mogelijkheden om uit te kijken.

Verrekijker met checklist

Om toeristen die de gemeente bezoeken te stimuleren om zo veel mogelijk van het gebied te zien, krijgen zij bij aankomst op hun verblijfsaccommodatie een verrekijker met checklist.

Vrij Markt

Om het vrije ondernemerschap in de gemeente te benadrukken is de vrijmarkt een uitgesproken gelegenheid en er zal dan ook periodiek een vrijmarkt worden georganiseerd.

Vrij Parkeren

Het is voor een gemeente als Gemert-Bakel vrij uniek maar het kan nog steeds: gratis parkeren in de hele gemeente!!